VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba

Společnost IBI-International spol. s r.o. zřizuje dle Zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech v platném znění veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS). Přípravky distribuované společností IBI-International spol. s r.o. naleznete v seznamu níže. Po kliknutí na registrační číslo léčivého přípravku budete přesměrování na webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zde získáte po kliknutí na název konkrétního léčivého přípravku, v záložce Doprovodné texty najdete souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci (PIL). Informace o dostupnosti léčivých přípravků získáte v záložce Dostupnost.

Veškeré další dostupné informace o léčivých přípravcích distribuovaných IBI-International spol. s r.o. naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v Databázi léků ZDE

Držitel rozhodnutí o registraci

Registrovaný název léčivého přípravku

Registrační číslo

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

LUIVAC

59/ 381/95-C

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

ARNIDOL SPRAY

45/ 617/00-C

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

SENSICUTAN

46/ 297/99-C

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

TRAUMAPLANT

94/1003/97-C

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud jste zaznamenali nežádoucí účinek při používání jakéhokoliv léčivého přípravku distribuovaného společností IBI-International spol. sr.o., nahlaste to prosím na některý z uvedených kontaktů:

Tel.: +420 221 111 563
E-mail: ibi@ibi.cz

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

zavřít
Začnetě psát pro zobrazení možných výsledků.

Odborník ve zdravotnictví

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Musíte potvrdit oba souhlasy

Košík

zavřít

Přihlášení

zavřít

Sidebar Scroll To Top