Otázky a odpovědi

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jaký je rozdíl mezi doplňkem stravy a lékem?

Zatímco lék je dle zákona č. 378/2007Sb o léčivech definován jako látka nebo kombinace látek, mající léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě lidských onemocnění, je doplněk stravy podle zákona č. 110/1997Sb. o potravinách, definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu, která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci a je určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích. Doplněk stravy je pouze potravinou, která byla vyrobena za účelem doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav a tudíž ze zákonné podstaty není doplněk stravy v žádném případě určen k léčení onemocnění, ale pouze k podpoře a ochraně zdraví a pouze k zabezpečení tzv. „výživy kloubů“. U doplňků stravy je vždy posuzována bezpečnost a nezávadnost jako u jakékoliv potraviny, nikdy není posuzována případná účinnost na lidská onemocnění. Souvisí s tím také zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy, neboť je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti týkající se prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplňky stravy pak nesmí podle zákona č. 45/1997Sb. o reklamě uvádět spotřebitele v omyl. Doplňkům stravy nesmí být tudíž přisuzovány vlastnosti prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat. Z podstaty jejich zákonného určení nejsou doplňky stravy v žádném případě určeny k léčbě ani prevenci lidských onemocnění.

Co se myslí pojmem zdravotnický prostředek?

Zdravotnickým prostředkem (ZP) se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému použití, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem

— stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby,

— stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení,

— vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu,

— kontroly početí,

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Máte dotaz a nenašli jste odpověď výše? Napište nám.