Otázky a odpovědi

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jaký je rozdíl mezi doplňkem stravy a lékem?

Zatímco lék je dle zákona č. 378/2007Sb o léčivech definován jako látka nebo kombinace látek, mající léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě lidských onemocnění, je doplněk stravy podle zákona č. 110/1997Sb. o potravinách, definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu, která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci a je určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích. Doplněk stravy je pouze potravinou, která byla vyrobena za účelem doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav a tudíž ze zákonné podstaty není doplněk stravy v žádném případě určen k léčení onemocnění, ale pouze k podpoře a ochraně zdraví a pouze k zabezpečení tzv. „výživy kloubů“. U doplňků stravy je vždy posuzována bezpečnost a nezávadnost jako u jakékoliv potraviny, nikdy není posuzována případná účinnost na lidská onemocnění. Souvisí s tím také zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy, neboť je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti týkající se prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplňky stravy pak nesmí podle zákona č. 45/1997Sb. o reklamě uvádět spotřebitele v omyl. Doplňkům stravy nesmí být tudíž přisuzovány vlastnosti prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat. Z podstaty jejich zákonného určení nejsou doplňky stravy v žádném případě určeny k léčbě ani prevenci lidských onemocnění.

Co se myslí pojmem zdravotnický prostředek?

Zdravotnickým prostředkem (ZP) se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému použití, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem

— stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby,

— stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení,

— vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu,

— kontroly početí,

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Už jste někdy slyšeli o Orthomolekulární medicíně, pokud ano, tak už nemusíte dále ztrácet čas
četbou a můžete se věnovat jiné aktivitě, ale pokud ne, je tento text určený právě pro Vaše oči.

Orthomolekulární medicína je především doplňkový nástroj pro udržení dobrého zdraví. Proč doplňkový? Protože zdraví každého z nás je vždy celkem, skládajícím se z moha malých a menší částí, které ve svém důsledku definují to, jak se cítíme a co máme, nadneseně řečeno, zapsáno ve své zdravotnické dokumentaci. Celý koncept lze také pomyslně nazvat „megavitaminovou terapií“. Je založen na použití v lidském organismu přirozeně se vyskytujících látek, které doplňují nedostatky vitamínů, minerálních látek a dalších základních látek v lidském těle. Původně byl koncept určen pro poměrně úzkou skupinu psychiatrických pacientů, ale postupem času se rozšířil a v současné době pokrývá téměř celou populaci napříč pohlavím, věkem, ale i velmi specifickými aktivitami a potřebami jednotlivců.

Heslem Orthomolekulární medicíny je „správné živiny ve správném množství“. Heslo celkem přiléhavě odráží celý koncept postavený na třech základních pilířích. 

  1. pilíř je kombinace. Myslí se tím princip působení v tzv. synergii. Synergie znamená, že výsledný efekt „směsi“ je více než jen prostý součet efektů jednotlivých jejích částí. Jinými slovy, v případě zvolení vhodné kombinace se efekty jednotlivých složek vzájemně podporují a posilují. K synergii zde dochází na dvou základních úrovních, první z nich je úroveň vstřebávání obsahových látek a druhá z nich je synergie na úrovni samotného biologického působení. Tento princip není nic nového a je intuitivně znám již přes tisíc let a cíleně využíván již desetiletí.
  2. pilíř představuje koncentrace, resp. „dostatečná koncentrace“ neboli množství. Koncept pracuje s myšlenkou, že tzv. doporučená dávka dané živiny je doporučená v případě, že organismus je v normálním stavu, tedy není vystaven nadměrnému stresu v jakékoliv jeho podobě. Pokud však je organismus stresu (zátěži) vystaven, tak má i vyšší nároky, které tedy nutně musí být kryty vyšším příjmem. V případě stresu se zde uvažuje i stres pozitivní, který může představovat například sportovní výkon, a to jak profesionální, tak rekreační. 
  3. pilíř je zdroj. Zdrojem se v tomto případě rozumí původ výchozích surovin. Řada látek, běžně se vyskytujících v našem organismu, některé cukry, bílkoviny, hormony, vitaminy a jiné, zaujímají v prostoru určitou specifickou konformaci, chcete-li mají konkrétní tvar. Tato tvarová specifita může mít a má zásadní vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti, a především následně na biologickou aktivitu dané látky. Obecně platí, že pokud je látka, která má dvě „tvarové možnosti“, syntetizována v laboratoři, tak vzniká tzv. racemická směs, tedy směs v poměru 1:1 obou tvarů. Příroda však má, díky enzymovým systémům, schopnost přednostně vytvářet konkrétní daný tvar látky.

Orthomolekulární medicína se svými 11 specifickými produkty, připravenými „na míru“ pro jednotlivé specifické skupiny osob, přináší řešení pro širokou populaci v podobě nástroje pro podporu a udržení dobrého zdravotního stavu.

Proč bych měl/a užívat Orthomol Hair Intense?

Protože pouze doplněk stravy Orthomol Hair Intense založený na principu ortomolekulární medicíny obsahuje patentovaný výtažek z prosa KeraLiacin® a důležité mikroživiny pro vlasy.

 Biotin, selen a zinek v tomto doplňku stravy přispívají k normálnímu růstu vlasů.

Měď přispívá k normální pigmentaci vlasu.

Zinek, měď a selen přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.

Thiamin (vitamin B1), vitamin B6, vitamin B12, biotin, kyselina pantothenová a měď přispívají k normálnímu energetickému metabolismu.

Vitamin B6 přispívá k normální syntéze cysteinu. Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitaminu D a vybraných neurotransmiterů

Máte dotaz a nenašli jste odpověď výše? Napište nám.