IBI

 
  

FLALGO 140 MG
léčivá náplast

Orthomol® sport
Pro podporu regenerace

je vhodný pro sportovce pro zvýšení tělesného výkonu a regeneraci organismu

Orthomol® Natal
Prospěšné pro matku i dítě

+ probiotika

+  omega-3-mastné kyseliny (DHA)

+ vitamín D3

Právní prohlášení

Vítáme Vás na webové stránce společnosti IBI. Prosíme, abyste si před přístupem na tyto webové stránky pečlivě přečetli Podmínky pro jejich použití. Text obsahuje všeobecné informace týkající se právního charakteru stránek www.ibi.cz společnosti IBI a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při přístupu na stránky www.ibi.cz a používání informací zde obsažených.

Přístupem a používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste si Podmínky pro použití přečetli, porozuměli jim a souhlasili s nimi.

Jestliže nesouhlasíte s Podmínkami pro použití, nejste oprávněni na tuto stránku vstoupit ani ji používat.

  1. Společnost nabízí výrobky a služby k diagnostikování, prevenci a léčení nemocí. Léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis podléhají omezením, pokud jde o distribuci, výdej a propagaci. Nic, co je uvedeno na těchto webových stránkách, nesmí být považováno jako podávání rad, návodů nebo doporučení pro jakékoliv rozhodnutí nebo činnost. Informace zde získané a možnosti jejich využití však můžete konzultovat s lékaři a to v závislosti na konkrétní situaci. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na této stránce. Společnost nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.
  2. Veškeré informace poskytované na těchto webových stránkách slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Přestože společnost IBI vynakládá přiměřené úsilí na to, aby byly na těchto stránkách nejaktuálnější informace, upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací. Společnost IBI, ani kterákoliv strana zapojená do vytváření, produkování nebo doručování těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které by mohly vzniknout z přístupu, použití nebo nepřístupnosti těchto webových stránek, a za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek.
  3. Celý obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy. Copyright © [2007] IBI Inc. Všechna práva vyhrazena. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.
  4. Váš přístup na tyto stránky, jejich použití a použití jejich obsahu podléhá zákonům České republiky a bude interpretováno v souladu s nimi.
  5. Společnost IBI si vyhrazuje právo upravovat nebo vypouštět materiály z této webové stránky podle svého vlastního uvážení, a to kdykoliv.

Ochrana osobních údajů

    Právní prohlášení    |    Mapa webu    |    Kontakt

    Copyright 2019 IBI s.r.o.    |    Webdesign Estetica Online s.r.o.