Průkaz zaměstnance

Průkaz zaměstnance je karta formátu 98x68 mm, orientovaná na šířku. V dolní části průkazu naleznete na obou stranách logo a kontaktní údaje společnosti. Na přední straně je v levé části umístěna fotografie zaměstnance o velikosti 35x45 mm. V pravé části přední strany je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, evidenční číslo, pracovní zařazení a podpis oprávněné osoby. Na zadní straně je uvedena informace, že „Karta je majetkem IBI, spol. s r.o.“, a adresa, kam je možno při nálezu průkaz zaslat.

    Přední stranaZadní strana

    Právní prohlášení    |    Mapa webu    |    Kontakt

    Copyright 2018 IBI s.r.o.    |    Webdesign Estetica s.r.o.